Objevujeme svět umění

Výtvarná, hudební a dramatická dílna v ZUŠ. Barvení látek na kostýmy a bubenická dílna