Objevujeme svět umění

Sv. Lucie ve skanzenu v projektu Rok má krok