Objevujeme svět umění

Školní kolo dechových nástrojů v KDJS 17.2.2022