Objevujeme svět umění

Soubory

10 příspěvků
Pěvecký sbor Zábojáček

Komorní zpěv

Flétnový soubor

Komorní hra Rock

Akordeonový soubor Infinity Melody

Dechový soubor

Soubor hráčů na trubky

Houslový soubor

Pop-rocková skupina

Lidový soubor