Objevujeme svět umění

Flétnový soubor

Flétnový soubor ZUŠ Sedlčany
Byl založen jako první flétnový soubor na ZUŠ Sedlčany p.uč. Robertem Pošvářem za účelem prohlubování znalostí a schopností dětí (žáků) ve hře na zobcové flétny v roce 2018. Soubor již od roku svého založení pravidelně reprezentuje školu při nejrůznějších kulturních a společenských akcích (vernisáže výstav, hudebně – vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol, adventní vystoupení v sedlčanské nemocnici, domově seniorů i obcích Sedlčanska, apod.). Většina osazenstva souboru jsou žáci ze třídy Roberta Pošváře, ale bývají přizváni i velmi schopní jedinci ze tříd dalších učitelů.
Soubor se neorientuje pouze na „klasický“ flétnový repertoár, snaží se veřejnosti ukázat, že na zobcové flétny se dají zahrát i – pro flétnu netypické – žánry jako je např. pop, rock, jazz, swing, filmová hudba, stejně jako lidové písně a skladby středověku, renesance, baroka i klasicismu nebo keltská a irská hudba.

V tomto duchu, a jako alternativu k vyhlašovaným ZUŠkovým soutěžím, p.uč. Robert Pošvář založil minifestival Sedlčanský KoKoS (Koncert komorních souborů), ve kterém jsou vítány žákovské i studentské soubory jakéhokoli typu a úrovně, a jehož filosofií je si přijít zahrát a poslechnout ostatní kolegy bez stresu z bodování, hodnocení a zařazování do míst a pásem podle mnohdy nejasných (a někdy i nehudebních) kritérií – přijít si zahrát pouze pro radost z hraní samotného a ze zvědavosti „co a jak se dělá jinde“. První ročník Sedlčanského KoKoSu proběhl v červnu 2023 v sedlčanském Kulturním domě Josefa Suka, a svou radost z hudby zde s ostatními sdílely dva soubory zobcových fléten, dudácký soubor a žákovská rocková kapela, která ve společném poprockovém projektu doprovodila spojené flétnové soubory.


Flétničky

Malý flétnový soubor pro „služebně mladší“ flétnisty ze třídy Roberta Pošváře byl založen v roce 2023 z touhy po společném hraní tří mladých flétnistek, které přání po společném hraní projevily již v prvním resp. druhém ročníku studia zobcové flétny. Protože zároveň prokázaly, že mají potřebné schopnosti a velké zaujetí pro společnou věc, soubor byl založen, a po dvou měsících společného sehrávání se uskutečnilo jejich první společné vystoupení v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech, kde společně zahrály lidové písně ve tříhlasé úpravě. „Flétničky“ jsou soubor koncipovaný zároveň i jako „přípravka“ pro velký flétnový soubor, aby jeho tradice mohla plynule pokračovat i poté, co se jeho stávající členové „rozletí do (snad i hudebního) světa… ‎