Objevujeme svět umění

Komorní zpěv

Komorní zpěv

Žáci, kteří navštěvují sólový zpěv se v menší skupině učí společně sborové party v rámci lidové a populární hudby. Učí se, hudebně, poslouchat ostatní a fungovat jako celek. Pracujeme na vícehlasech, ale i sólových partech. Navzájem diskutujeme o výkonech a dělíme se o názory.

vyučuje Bc. Šárka Hälbigová, DiS. a B. Janská, DiS.