Objevujeme svět umění

Pěvecký sbor Zábojáček

Dětský pěvecký sbor Zábojáček byl založen v roce 1996 jako těleso při ZUŠ Sedlčany a při 2. ZŠ Propojení Sedlčany.

Název sboru si žáci společně s vedoucí sboru Vladimírou Severovou odvodili od smíšeného pěveckého sboru Záboj. Každoročně zjara má sbor víkendové soustředění na Monínci.

V současné době obě oddělení vyučuje Vladimíra Severová.

Do sboru mohou vstoupit žáci i během školního roku. Informace o organizaci výuky získají případní zájemci na e-mailu severova@zus-sedlcany.cz

Sbor pravidelně připravuje svá vystoupení na koncerty, jako například „Sedlčanskou voničku“ a „Jarní ťukání“ a „Adventní ťukání“ nebo Muzejní noc. Vystupuje na farmářských trzích v Sedlčanech, pro pacienty nemocnice, pro seniory v Domově Sedlčany, na vernisážích.