Objevujeme svět umění

Komorní hra Rock

Tento předmět je určen především žákům studujícím hru na el. kytaru, basovou kytaru a bicí nástroje.
Také je možná spolupráce se sólovým dechovým nástrojem nebo se zpěvem.
Cílem je naučit žáky orchestrální praxi, především souhře rytmické a intonační. Budeme se věnovat hře ve vícehlasu, hře protimelodií, basové lince, i akordickému doprovodu.
K tomu bude zaměřen výběr skladeb, nejenom rockových. Žáci budou seznámeni také s jinými žánry: pop, funky, jazz. Instrumentace skladeb musí samozřejmě respektovat technickou vyspělost žáků.