Objevujeme svět umění

2021

22 příspěvků
Koncert Infinity Melody v Hogu Fogu 19.12.2021

Třídní koncert O. Šafrové v KDJS 16.12.2021

15.12. Rybova mše – pěvecký sbor Záboj, učitelé ZUŠ a taneční obor ZUŠ pod vedením M. Vavříkové a G. Gyomberové

7.12. Koncert dechových nástrojů v kostele v Petrovicích

Vernisáž prací žáků výtvarného oboru v Petrovicích a koncert HO

13.12. Třídní koncert žáků J. Pošvářové v KDJS

3.12. Zahájení Adventu v Domově

Adventní ťukání – spojení všech oborů ZUŠ

26.11. Zahájení Adventu v nemocnici. Hraní pod okny nemocnice

17.11. Oslava Dne svobody a demokracie na náměstí TGM Sedlčany

Třídní koncert žáků p. Podrázké, Severové a Vlčkové 11.11.2021 v KDJS

Tandemová výuka VO a LDO na téma Václav Havel

Ukázková hodina pro pedagogy dramatické výchovy v projektu Václav Havel

Laterna magika 23.10. Zázrak stvoření. Exkurze VO

5.10.

Otevírání sezóny Národního divadla na Střeleckém ostrově 1.9.2021. Tisková konference žáků LDO s návštěvníky. Zakončení projektu My za Tebou přijedeme

Brány 2021 – zahradní slavnost 29.6.

Exkurze a projektový den v Písku Galerie Sladovna 24.6.2021

Absolventský koncert 2021 21.6. v KDJS

10.6. Umělecké dílny v projektu My za Tebou přijedeme-národní Šedá na zahradě ZUŠ

Vernisáž výstavy Absolventů výtvarného oboru 3.6.2021

Spolupráce s Domovem Sedlčany květen 2021