Objevujeme svět umění

Třídní koncert O. Šafrové v KDJS 16.12.2021