Objevujeme svět umění

Absolventský koncert 2021 21.6. v KDJS