Objevujeme svět umění

7.12. Koncert dechových nástrojů v kostele v Petrovicích