Objevujeme svět umění

15.12. Rybova mše – pěvecký sbor Záboj, učitelé ZUŠ a taneční obor ZUŠ pod vedením M. Vavříkové a G. Gyomberové