Dokumenty školy

2024_Návrh_rozpočtu

2024_Návrh_střednědobého_výhledu_rozpočtu

2024_Návrh_rozpočtu_fondového_hospodaření

Návrh rozpočtu 2023

Návrh rozpočtu fondového hospodaření 2023

Výroční zpráva o činnosti 2021-2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022

Návrh rozpočtu fondového hospodaření 2022

Návrh rozpočtu 2022

Výroční zpráva 2020-2021

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021

Schválení rozpočtu FH 2021

Schválený rozpočet 2021

Výroční zpráva 2019-20

Inspekční zpráva 05-2019

Rozpočet školy

Úprava rozpočtu 2019

Výroční zpráva 2018-19

Výroční zpráva 2017- 18

ŠVP_2023_září

Školní řád

 

Ke stažení:
– žádost o ukončení studia

 

MŠMT poskytlo dotace č. 18-063/0009565-01 v projektu MS2014+ Šablony II čerpání v období únor 2019, červen 2021

 

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY
PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428:

Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. o ZUŠ ve smyslu § 8, je možno poskytnout v odůvodněných a písemně doložených případech slevu:
1/ Činí-li příjem v rodině žáka méně než 1,25 násobek životního minima na rodinu, bude žákovi poskytnuta sleva ve výši 50 % .
2/ Ve výjimečných případech, tj. při vynikajících výsledcích žáka (prospěch, nadání, reprezentace školy) může ředitel školy žáka zcela nebo částečně osvobodit od placení úplaty za vzdělávání.
3/ Navštěvuje-li žák HO výuku více jak jednoho nástroje, může mu být výjimečně poskytnuta sleva a to ve výši 50 – 100 % (dle studijních výsledků a zejména s ohledem na využití pro další uplatnění v souborech ZUŠ apod.).
Slevu je možno poskytnout pouze na základě písemné žádosti oprávněné osoby jednající za žáka a to vždy na dobu 1 roku. Termín podání žádosti je stanoven do 30.9. příslušného roku.
Platnost směrnice : od 1.9.2011
Tato směrnice ruší platnost směrnice předcházející.
Mgr. Vladimíra Křenková
ředitelka ZUŠ


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se