Objevujeme svět umění

Rozpočet

Rozpočet 2023

Schválený rozpočet rok 2023

Schválený rozpočet fondy 2023

Schválení střednědobý výhled rozpočtu r. 2023

– – – – – – – – – – – – –

Rozpočet 2022

Schválený rozpočet ZUŠ 2022

– – – – – – – – – – – – –

Rozpočet 2021

Návrh rozpočtu fondového hospodaření

Návrh rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Odpisový plán

– – – – – – – – – – – – –

Rozpočet 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený ropočet 2020

Scválený rozpočet FH

Odpisový plán

– – – – – – – – – – – – –

Rozpočet 2019

Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu za rok 2018

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky

Schválený strednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet fondového hospodaření

Schválený rozpočet

Schvalený odpisový plán

– – – – – – – – – – – – –

Úprava rozpočtu 2018

Schválený rozpočet

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu

Schválený rozpočet fondového hospodaření1