Objevujeme svět umění

V. Severová

Jméno: Vladimíra Severová
Vyučovaný obor: hra na akordeon, klavír, pěvecký sbor Zábojáček
Vzdělání a praxe: státní konzervatoř Praha, obor akordeon,
hudebně-teoretické předměty, obligátně klavír, sborový zpěv
UK Praha – studium školského managmentu 
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r.1982
E-mail: severova@zus-sedlcany.cz

Napsala o sobě:
Sedlčansko je krajem, kde se svojí rodinou celoživotně žiju. Pedagogickou praxi jsem zahájila ještě při studiu na konzervatoři, a to v Lidové škole umění Praha 4 Modřany. Po konzervatoři jsem dva roky učila v LŠU Příbram. Od r. 1982 působím jako učitelka, později jako ředitelka v  ZUŠ Sedlčany. Nyní ve škole vyučuji na poloviční pracovní úvazek.
Okolo roku 1990 mne zaujala hra na dudy, které jsem se s pomocí plzeňských dudáků věnovala. Založila jsem ve škole dudácký lidový soubor.
Zájem o sborové zpívání mne přivedl k tomu, že jsme v Sedlčanech s bývalými členkami ženského pěveckého sboru obnovily činnost smíšeného pěveckého sboru Záboj. Právě od něj převzal název mnou založený dětský pěvecký sbor Zábojáček.
Volný čas patří mé rodině, vnoučatům. Za nejoblíbenější činnosti považuji cestování a četbu.