Objevujeme svět umění

N. Sova

Jméno: Natali Sova
Vyučovaný obor: hra na klavír
Vzdělání a praxe: Moldavská konzervatoř v Beltsi
kvalifikační program celoživotního vzdělávání Muzikoterapie
na Západočeské univerzitě v Plzni
účast na letních klavírních školách
vyučuje od roku 1989
26letá pedagogická praxe v ZUŠ, 22 let – výuka v ZŠ
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 1996
E-mail: sova@zus-sedlcany.cz

Napsala o sobě:

Vítám příležitost se Vám představit, zvl. jako učitelka hry na klavír a korepetitor. Když jsem poprvé slyšela svou kamarádku hrát, nemohla jsem se od znění klavíru vůbec odpoutat a zatoužila jsem hrát také. S přispěním dobrých pedagogů hudební školy a intenzivnější formy hudební výuky (ve čtyřech hodinách v týdnu) po dobu sedmiletého studia, jsem dostala velmi dobrý základ pro studium hudby na konzervatoři, jejíž absolventi získávají v oblasti zvoleného oboru odborné vzdělání pro pedagogickou činnost hry na klavír a korepetici. Jsem hrdá na náročný a specifický přístup pedagogů ruské školy, zejm. Lydie Vladimirovny Razumovské, která vychovala řadu klavírních interpretů a pedagogů světové úrovně, zaměřený nejen na skvělou klavírní techniku, ale zvl. na kvalitu klavírního tónu a emocionální projev interpretace. Pod vedením skvělých hudebních pedagogů (kupř. uznávané Prof. Štěpánky Liškové) jsem absolvovala též kvalifikační program celoživotního vzdělávání – Studia Muzikoterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Uvítala jsem příležitost zúčastnit se dvou celotýdenních seminářů letní klavírní školy, pořádané mezinárodní klavírní organizací EPTA, pod vedením světoznámého klavírního interpreta Prof. Radoslava Kvapila. Zmíněné náročné a kvalitní odborné a pedagogické vedení v průběhu studia mi nyní umožňuje zvládat nejen všechny nároky mé profese, ale též vést svěřené mi žáky i sedlčanské ZUŠ k jejich vlastní zaujatosti nástrojem a dosahovat i předních umístění v krajských kolech celostátních soutěží ZUŠ. Je mi zadostiučiněním, že moji bývalí žáci, Zdeněk Havlíček, DiS, a Karel Marek úspěšně vystudovali Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka v Praze.

Daří mi s dětmi ve výuce navázat velmi osobní a přátelský vztah, který mi umožňuje s nimi dobře spolupracovat a vést je k vlastnímu zaujetí a bezprostřednosti jejich projevu. Snažím se jim vytvářet co největší prostor k vyjádření jejich vlastních pocitů a myšlenek, už i ve volbě samotného repertoáru. Během mé více jak třicetileté hudebně pedagogické praxe jsem ráda vystupovala i na veřejnosti zvláště v sedlčanském regionu, ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Zábojáčkem a městským smíšeným sborem Záboj a se sedlčanským ochotnickým divadelním spolkem, dále na vernisážích výstav v KDJS a městském muzeu v Sedlčanech. Příležitostně se svými žáky i v zahraničí (Francie, Polsko). Těší mě též hudebně vzdělávat a vést děti v ZŠ Kosova Hora. Pro svou příslovečnou otevřenost jsem navázala bezprostřední, avšak převážně trvale velmi pěkné vztahy, s rodiči svěřených mi žáků, a během již krátkého pobytu v Sedlčanech jsem se důvěrně seznámila s mnoha osobnostmi společenského života města a jeho okolí a pronikla tak do jeho milieu. Myslím si, že člověk, zejm. pedagog, má být prostě srostlý s prostředím, v němž žije a působí. A to mi nedělá žádné problémy. Ráda hraji volejbal, lyžuji, jezdím na kole, ale i autem, procházím se v přírodě, houbařím, cestuji, poznávám nové tváře. Navštěvuji umělecké pořady – divadla, koncerty, čtu a aktivně relaxuji. Jsem též v ochotnickém divadelním souboru. S potěšením se i společensky bavím. Mám ráda upřímné, poctivé a pravdomluvné lidi, nesnáším pohrdání kýmkoli, extrémní nacionalismus, přetvářku, aroganci, domýšlivost a hloupost, která se nadto staví na odiv.