Objevujeme svět umění

M. Podrázká

Jméno: MgA. Monika Podrázká

Vyučovaný obor:
hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, HN
Vzdělání a praxe:
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
JAMU Brno – hra na klarinet
ZUŠ Hranice – výuka hry na zobcovou flétnu a klarinet
Vojenská konzervatoř v Roudnici n. L. – výuka hry na klarinet
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od 2011
E-mail: podrazka@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pondělí až pátek
 
Napsala o sobě:

Narodila jsem se v Hranicích na Moravě, kde jsem navštěvovala ZŠ a Lidovou školu umění, ve které jsem dva roky hrála na zobcovou flétnu u p. uč. B. Poledny a ve třetí třídě jsem přešla na klarinet k p. uč. M. Chudovi. Po úspěšném složení talentových zkoušek jsem v září 1991 nastoupila ke studiu na Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži, kterou jsem v roce 1997 ukončila absolutoriem. Ve stejném roce jsem uspěla u přijímacích zkoušek na JAMU v Brně, kam jsem nastoupila k magisterskému studiu – obor hra na klarinet. Studium na JAMU jsem ukončila v roce 2001 – téměř po celou dobu studií jsem se věnovala výuce hry na flétnu v různých kroužcích a posléze i klarinetu na ZUŠ v Hranicích. V září 2001 jsem byla (na základě konkurzního řízení) přijata na Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem jako učitelka hry na klarinet. V roce 2008, kdy jsem nastupovala na MD, byla Vojenská konzervatoř zrušena v rámci reorganizace AČR. Proto jsem s potěšením přijala v roce 2011 nabídku tehdejší p. ředitelky V. Severové na částečný úvazek v ZUŠ Sedlčany. Na této škole působím dosud, v současné době i jako zástupkyně ředitelky.