Objevujeme svět umění

M. Farová

Jméno: PhDr. Marie Farová, DiS.
Vyučovaný obor:
hra na  klavír a sólový zpěv
Vzdělání a praxe: konzervatoř J. Ježka Praha
PF UK Praha – hra na klavír a hud. výchova
magisterské studium a rigorózní studium 
ZUŠ Bajkalská Praha 10 (klavír, korepetice baletu)
KJJ Praha, PDF UK Praha
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2013
E-mail: farova@zus-sedlcany.cz

 
Napsala o sobě: 

„Ráda se nechávám inspirovat dětmi, které mají neskutečně velkou fantazii a spoustu nápadů, jak s hudbou dále pracovat. Pro mne samotnou je hudba velkým koníčkem a povoláním zároveň. Mimo klavír ráda zpívám a hraji na varhany.“