Objevujeme svět umění

J. Vlčková

Jméno: Jarmila Vlčková
Vyučovaný obor: hra na housle, komorní hra, PHV
Vzdělání a praxe:
absolutorium – Konzervatoř v Teplicích
pedagogická praxe – LŠU Veleslavín, Praha 6
komorní smyčcový orchestr Quattro Corde
soubor renesanční hudby Kvinterna
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 1986
E-mail: vlckova@zus-sedlcany.cz

Napsala o sobě:
„Snažím se pracovat se svými žáky tvořivou, zábavnou formou. Mé povolání je pro mě zdrojem radosti.
Vystupuji především při akcích ZUŠ Sedlčany, hraji doprovody pěveckým sborům Zábojáček a Záboj,
spolupracuji s loutkovým divadlem Našlose, se Spolkem divadelních ochotníků v Sedlčanech. Ráda cestuji, poznávám historii, kulturu jak v naší zemi, tak v zahraničí.“