Objevujeme svět umění

J. Trojanová

Jméno: Mgr. Jaroslava Trojanová
Vyučovaný obor: literárně-dramatický obor
Vzdělání a praxe:
Pedagogická fakulta UK v Praze
kurz kreativní pedagogiky na DAMU (katedra autorské tvorby)
tříleté studium Tvořivá dramatika (NIPOS Artama Praha)
dvouleté studium Školy folklórních tradic v Brně (NÚLK Strážnice)
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od roku 2009
E-mail: trojanova@zus-sedlcany.cz
 
Napsala o sobě:

„Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, diplomovou práci jsem psala na téma „Loutka a dítě v současném světě“ pod vedením Mgr. Radka Marušáka. Jsem spoluzakladatelkou občanského sdružení Našlose, které se věnuje obnově starých loutek a hraní loutkového divadla. Věnuji  se dramaturgii pořadů pro děti a mládež. Organizuji tématické a tvůrčí dílny pro mládež a jsem jejich lektorkou. Režíruji hry Václava Havla, které byly již vícekrát uvedeny v Knihovně Václava Havla v Praze. 

Jsem iniciátorkou projektů „Kameny Země“, „Cesta sedmi kostelů“, „Co je za tou zdí?“ a „Kořeny a křídla sv. Ludmily“. Jsem spolurežisérkou a organizátorkou sociálně – kulturních projektů např. „Legenda o sv. Anně“, „Kroky, které jsme ještě neudělali.“ .