Objevujeme svět umění

J. Přasličáková

Jméno: Mgr. Jaroslava Přasličáková
Vyučovaný obor: hra na  klavír, klavírní korepetice, hudební nauka
Vzdělání a praxe: Gymnázium Praha – Modřany
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích (učitelství pro ZUŠ)
Pedagogická fakulta v Plzni (muzikoterapie)
Praxe na ZUŠ, SPGŠ Praha (klavír, hud. výchova s metodikou)
Domov Svatý Jan (muzikoterapie)
mateřské centrum Petrklíč (kroužek hudebně pohybové výchovy)
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: 1985-2001, od r. 2018 dosud
E-mail: praslicakova@zus-sedlcany.cz

Napsala o sobě:
„V dětství jsem si nejraději hrála na školu a učitele. Díky své úžasné paní učitelce klavíru Miroslavě Vránové (ZUŠ Praha – Spořilov) jsem se rozhodla spojit svoji pedagogickou činnost s hudbou. Na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích jsem studovala hlavní obor klavír pod vedením p. prof. Františka Raucha a Zdeňka Páleníčka. Po absolutoriu jsem nastoupila do LŠU Sedlčany, kde mi tehdejší ředitelka paní Jiřina Krčková pomohla zajistit ubytování, a tak v Sedlčanech bydlím a pracuji dodnes.
Ráda vzpomínám na spolupráci s pěveckým sborem Allegro Canto, na koncerty s mým bývalým kolegou houslistou Vladimírem Táborským a na projekt Hudební toulky staletími, kdy jsme se s dětmi seznamovali s různými slohovými obdobími, jezdili na výlety a setkali se i se soudobým skladatelem Emilem Hradeckým a Ilonou Jurníčkovou. Nejdůležitějším pro mne je, aby děti hudba bavila a přinášela jim radost.“