Objevujeme svět umění

G. Gyömberová

Jméno: Mgr. Gabriela Gyömberová
Vyučovaný obor: hudební nauka
Vzdělání a praxe:
PF Univerzity Hradec Králové
učitelství 1. st. ZŠ, zaměření na dramatickou výchovu
státní zkouška z dramatické výchovy
učitelka v 2. ZŠ Propojení Sedlčany
lektorka v tanečním studiu Elpé v Příbrami
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2021
E-mail: gyömberova@zus-sedlcany.cz
 
Napsala o sobě:
„Jsem tady ráda.“