Objevujeme svět umění

Vystoupení žáků na Chlumu 10.12. 2023