Objevujeme svět umění

Společenství-absolvenstská práce a režie žáka LDO v KDJS 1.6.2023