Objevujeme svět umění

Spaní v zahradě ZUŠ a výtvarná tvorba v zahradě