Objevujeme svět umění

Jarní ťukání v KDJS – všechny obory. Rok má krok projekt v lidovém duchu