Objevujeme svět umění

Experimentální RAKU s Michalem Plíhalem-projektový den mimo školu. Skupiny žáků L. Feldsteinové