Objevujeme svět umění

Absolventský koncert Štěpána Konvalinky a Markéty Stloukalové v KDJS. Žáci ze třídy Natali Sovy