Objevujeme svět umění

17.12. Spolupráce s Domovem seniórů – hudební a taneční program žáků ZUŠ