V. Severová

Jméno: Vladimíra Severová
Vyučovaný obor: hra na akordeon, klavír, pěvecký sbor Zábojáček
Vzdělání a praxe: státní konzervatoř Praha, obor akordeon,
hudebně-teoretické předměty, obligátně klavír, sborový zpěv
UK Praha – studium školského managmentu (ukončeno 2006)
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r.1982
E-mail: severova@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pondělí, středa, čtvrtek
 
Napsala o sobě:
Sedlčansko je krajem, kde se svojí rodinou celoživotně žiju. Pedagogickou praxi jsem zahájila ještě při studiu v Lidové škole umění Praha 4 Modřany. Hned po studiu mne přizval ke spolupráci ředitel Lidové školy umění v Příbrami, kde jsem vyučovala 2 roky. Od r. 1982 působím jako učitelka, později jako ředitelka v  ZUŠ Sedlčany. Nyní ve škole vyučuji na poloviční pracovní úvazek.
Okolo roku 1990 mne zaujala hra na dudy, které jsem se s pomocí plzeňských dudáků věnovala. Založila jsem ve škole dudácký lidový soubor.
Zájem o sborové zpívání mne přivedl k tomu, že jsme v Sedlčanech s bývalými členkami ženského pěveckého sboru obnovily činnost smíšeného pěveckého sboru Záboj. Právě od něj převzal název mnou založený dětský pěvecký sbor Zábojáček, který působí již 26 roků.
Volný čas patří mé rodině, 3 dětem a 7 vnoučatům. Za nejoblíbenější činnosti považuji cestování a četbu.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se