Objevujeme svět umění

M. Vavříková

Jméno: BcA. Miroslava Vavříková, DiS.
Vyučovaný obor: taneční obor
Vzdělání a praxe: hra na klavír, členka sboru Allegro Canto
2010 absolutorium taneční konzervatoře Duncan Centre Praha
se zaměřením na současný tanec, improvizaci a tvorbu.
2011 Rekvalifikační kurz Osobní trenér kondičního posilování
2016/17 Rekvalifikační kurz Psychomotorický vývoj dítěte
2023 ukončeno studium na taneční fakultě AMU – obor Pedagogika tance
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2009
E-mail: vavrikova@zus-sedlcany.cz

Napsala o sobě:
Účinkující v projektech Sv. Anna a „Kroky, které jsme ještě neudělali…“
Motto. „Tanec je píseň těla“ (Martha Graham)
“Každý tanec je o pocitech. Je o energii a životní síle a je to jedna
z nejsvobodnějších aktivit, kterou můžeme provozovat.“ ( Wendy Bounaventura)