M. Vavříková

Jméno: BcA. Miroslava Vavříková, DiS.
Vyučovaný obor: taneční obor
Vzdělání a praxe: hra na klavír, členka sboru Allegro Canto
2010 absolutorium taneční konzervatoře Duncan Centre Praha
se zaměřením na současný tanec, improvizaci a tvorbu.
2011 Rekvalifikační kurz Osobní trenér kondičního posilování
2016/17 Rekvalifikační kurz Psychomotorický vývoj dítěte
2023 ukončeno studium na taneční fakultě AMU – obor Pedagogika tance
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2009
E-mail: vavrikova@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pondělí, středa
 
Napsala o sobě:
Účinkující v projektech Sv. Anna a „Kroky, které jsme ještě neudělali…“
Motto. „Tanec je píseň těla“ (Martha Graham)
“Každý tanec je o pocitech. Je o energii a životní síle a je to jedna
z nejsvobodnějších aktivit, kterou můžeme provozovat.“ ( Wendy Bounaventura)


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se