Objevujeme svět umění

L. Feldsteinová

img0005Jméno: Mgr. Lenka Feldsteinová
Vyučovaný obor: výtvarný obor
Vzdělání a praxe: PedFUK Praha – učitelství I.stupně (VV)
USPŠ Bechyně – letní kurzy keramiky, kurzy Alchymie glazur Výroba velkých keramických nádob (Christos Tsimbourlas),
keramika Raku (Marek Dias, Michal Plíhal), PedFUK Praha – Ústav profesního rozvoje – Nové trendy ve VV, Didaktika VV,
4 roky studia artefiletiky a arteterapie u M. Štefančíkové a M. Huptycha
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2004
E-mail: feldsteinova@zus-sedlcany.cz
www: www.vpolikamen.cz, www.field.cz
Vyučovací dny: pondělí (výtvarný ateliér ZUŠ v budově MěÚ Sedlčany, č.p. 34, 3. patro)
úterý (výtvarný ateliér na pobočce v ZŠ Krásná Hora nad Vltavou)
 
Napsala o sobě:
„V posledním ročníku studia Učitelství pro I.st. ZŠ jsem začala souběžně studovat další obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, somatopedii a výtvarnou výchovu – arteterapii. Tam se započalo mé znovuobjevení a nadšení pro výtvarné umění a jeho vliv na sebepoznávací a uzdravující proces v člověku. Již během studia se mi narodili mí synové a do roku 2002 jsem se věnovala plně jim. Po té jsem nastoupila na částečný úvazek jako speciální pedagog pracující s dětmi se speciálními poruchami učení a chování na ZŠ Dublovice, kde jsem působila dále jako třídní učitelka do roku 2006. V té době jsem zde založila keramickou dílnu a dosud lektoruji keramické kurzy pro děti i dospělé a pořádám také víkendové letní keramické kurzy pro veřejnost. Od roku 2004 jsem začala souběžně vyučovat výtvarný obor v ZUŠ Sedlčany, kde působím dosud. Vedla jsem po dva roky keramické kroužky v II.ZŠ Propojení. Obohacuje mne také lektorování malování s artefiletickým přístupem pro dospělé tzv. “Artechvilky” , které mi dávají úžasnou zpětnou vazbu působení výtvarného umění na psychiku člověka. Spolupracuji též se společností Inspira při vedení výtvarných dílen v rámci Teambuildingu. Od roku 2005 jsem se svojí kamarádkou V. Hejhalovou se začala věnovat vlastní tvorbě keramiky v společném “NABOSO”, v roce 2009 jsem si vybudovala vlastní dílnu “V poli kámen”. Svou tvorbu představuji na výstavách v regionu (Městké muzeum, obecní úřad), na celorepublikových keramických trzích (Beroun, Pragointeriér, Kunštát, Kostelec n/Č.lesy) i na dalších místech (Dobříš, České Budějovice, Praha, Francie -Taverny, Dánsko).

Proč učím výtvarnou výchovu? Učení mi umožňuje předávat dětem vlastní zkušenosti z účinků tvorby, skrze tuto svoji zkušenost se snažím v dětech rozvíjet tvořivost, objevovat jejich potenciál a pomáhat jim hledat vlastní cestu…“