L. Doudová

Jméno: Ludmila Doudová, DiS.
Vyučovaný obor:
hra zobcovou flétnu, lesní roh, kytaru
Vzdělání a praxe: obor hra na lesní roh
maturita – Státní konzervatoř Praha 
absolutorium – konzervatoř České Budějovice
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2009
E-mail: doudova@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pondělí, úterý, pátek
 
Napsala o sobě:
Vystudovala jsem hru na lesní roh ve třídě Bedřicha Tylšara. Absolvovala jsem opakovaně hornové kurzy v Novém Strašecí. A také kurzy kytarové v Úpici pod vedením J. Hudečka. Má pedagogická praxe začala již při studiu na konzervatoři, učila jsem v YMCE. Také jsem dva roky učila na základní škole v Chotovinách hudební výchovu a sborový zpěv. Jsem varhanicí v kostele sv. Petra a Pavla v Chotovinách. Ve Stoklasné Lhotě, kde nyní žiji, vedu dětský sbor a country tance a také učím soukromě hře na zobcovou flétnu, kytaru a lesní roh.
Jsem vděčná za to, že má práce je současně i mým koníčkem.
„Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů“
(Christoph Willibald Gluck)


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se