J. Vlčková

Jméno: Jarmila Vlčková
Vyučovaný obor: hra na housle, komorní hra, PHV, HN
Vzdělání a praxe:
absolutorium – Konzervatoř v Teplicích
pedagogická praxe – LŠU Veleslavín, Praha 6
komorní smyčcový orchestr Quattro Corde
soubor renesanční hudby Kvinterna
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 1986
E-mail: vlckova@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pondělí, středa a čtvrtek, hlavní budova ZUŠ
 
Napsala o sobě:
„Snažím se pracovat se svými žáky tvořivou, zábavnou formou. Mé povolání je pro mě zdrojem radosti.
Vystupuji především při akcích ZUŠ Sedlčany, hraji doprovody pěveckým sborům Zábojáček a Záboj,
spolupracuji s loutkovým divadlem sdružení Našlose. Ráda se toulám přírodou, pracuji na zahradě, čtu.
Baví mě cestování s mým manželem, při kterém poznáváme cizí země, jejich historii, kulturu, zajímavosti.
Mám tři dospělé děti. Pocházím z Dobříše, ale Sedlčany jsou léta mým domovem. Přistěhovala jsem se
za prací, poté co mi trvalé místo ve škole nabídla tehdejší ředitelka Jiřina Krčková. Být učitelkou mě stále
naplňuje pocitem smysluplnosti, baví mě děti seznamovat se hrou na housle, muzicírovat s nimi.“

 

 


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se