J. Přasličáková

Jméno: Mgr. Jaroslava Přasličáková
Vyučovaný obor: hra na  klavír, klavírní korepetice, hudební nauka
Vzdělání a praxe: Gymnázium Praha – Modřany
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích (učitelství pro ZUŠ)
Pedagogická fakulta v Plzni (muzikoterapie)
Praxe na ZUŠ, SPGŠ Praha (klavír, hud. výchova s metodikou)
Domov Svatý Jan (muzikoterapie)
mateřské centrum Petrklíč (kroužek hudebně pohybové výchovy)
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: 1985-2001, od r. 2018 dosud
E-mail: praslicakova@zus-sedlcany.cz
Vyučovací dny: pondělí – pátek
 
Napsala o sobě:
„V dětství jsem si nejraději hrála na školu a učitele. Díky své úžasné paní učitelce klavíru Miroslavě Vránové (ZUŠ Praha – Spořilov) jsem se rozhodla spojit svoji pedagogickou činnost s hudbou. Na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích jsem studovala hlavní obor klavír pod vedením p. prof. Františka Raucha a Zdeňka Páleníčka. Po absolutoriu jsem nastoupila do LŠU Sedlčany, kde mi tehdejší ředitelka paní Jiřina Krčková pomohla zajistit ubytování, a tak v Sedlčanech bydlím a pracuji dodnes.
Ráda vzpomínám na spolupráci s pěveckým sborem Allegro Canto, na koncerty s mým bývalým kolegou houslistou Vladimírem Táborským a na projekt Hudební toulky staletími, kdy jsme se s dětmi seznamovali s různými slohovými obdobími, jezdili na výlety a setkali se i se soudobým skladatelem Emilem Hradeckým a Ilonou Jurníčkovou.
Nejdůležitější pro mne je, aby děti hudba bavila a přinášela jim radost.“
 


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se