D. Sayehová

img0012Jméno: Mgr. Diana Sayehová
Vyučovaný obor: výtvarný obor
Vzdělání a praxe:
SPUŠ, obor – užitá malba
Moore College of Art and Design, USA, Philadelphia
obor textilní výtvarnictví – BcA.
UJAK Praha – speciální pedagogika – Mgr.
kurzy: Didaktika VV (prof. Roseslová)
ÚDU Plzeň – šperk, Plzeň 2015, Realizace projektů
SUPŠ Bechyně, letní kurz digitální fotografie
cyklus výtvarných kurzů, Mgr. Brázdová
– spoluzakladatelka loutkového spolku Našlose
– spoluzakladatelka volnočasového centra Hnízdo Sedlčany
– lektorka v rámci evropského projektu MAS Sedlčansko
– freelance výtvarník – textil, deisgn
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2009
E-mail: sayehova@zus-sedlcany.cz

 
Napsala o sobě:

„Ke svým žákům přistupuji jako k partnerům. Obě dvě strany si máme co dát. Já nabízím svoje bohaté zkušenosti jak z domova, tak i ze zahraniční, nabyté vědomosti, oni své nadšení a někdy neotřelé nápady. Pro mne jako učitele je nejdůležitější proces tvorby, ne výsledek, nádherné umělecké dílo.

Chci do svých žáků zasít semínko vztahu k umění, tvoření, což může pro ně znamenat v budoucnosti způsob, jak se odreagovat. Chci, aby ke tvoření přistupovali kreativně a nejenom, aby plnili úkol. Kreativitu později mohou použít ve svých životech jakkoliv. Snažím se je vést k experimentování a podpořit je v rozvoji svých nápadů. Vybírám témata, která jsou jim blízká a aktuální. Zároveň je seznamuji s dějinami umění a novými trendy, osobnostmi v umění.

V případě, že se žák rozhodne jít na SŠ nebo VŠ výtvarného směru, vybírám pro něj vhodnou školu a připravuji ho na talentové zkoušky, kde čerpám ze svých zkušeností vlastních studií. Ve svém volném čase se věnuji své původní profesi – textilnímu designu a designu vůbec. V poslední době se věnuji velkoformátových kresbám.“


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se