Zápis nových žáků

Se konají v týdnu od 8.-12.6. 2020

Hudební obor: pondělí Krásná Hora, Petrovice, úterý a středa – Sedlčany, volba nástroje je zatím orientační

Výtvarný obor: pondělí a úterý – Sedlčany, středa – Krásná Hora, pátek – Petrovice

Taneční obor: čtvrtek – Sedlčany (14.30-15.00 5-7 let, 15.30-16.00 – 7-9, 16.30-17.00-10 a starší)

Literárně dramatický obor: pondělí a čtvrtek Sedlčany Našlose

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je pro výtvarný a taneční obor 5 let a pro hudební a literárně dramatický obor 6 let

(k 1.9.2020).

POZOR NOVĚ !!!!

Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE: viz hlavní stránka

Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky (předpoklady k přijetí viz webové stránky – Pro rodiče a ZÁPIS)  před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.

O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2020 (e-mailem nebo telefonicky)

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 724790684 nabídnut náhradní termín.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 822 131, 724790684, 605 732 521

Kritéria pro přijetí na ZUŠ

Hudební obor

– při přijetí je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
– žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků bez absolvování přípravné hudební výchovy
– interpretace písně dle výběru žáka bez hudebního doprovodu nebo s doprovodem
– reprodukce krátkého hudebního motivu a vytvoření hudební-melodické odpovědi
– opakování rytmických odpovědí
– přednostně budou zařazeni žáci na tyto hudební nástroje: violoncello, dudy, kontrabas, lesní roh

 

Přípravná hudební výchova (PHV)

– přijímají se děti, kterým bude k 1.9.2020 6 let
– interpretace 2 známých lidových písniček, bez klavírního doprovodu a s doprovodem
– reprodukce zahraných tónů ve vlastní hlasové poloze
– vytleskávání jednoduchých rytmických útvarů

 

Výtvarný obor
– přijímají se žáci 5 a 6 let do PVV, starší do stávajících ročníků
– vytvoření věkově kompaktní skupiny žáků v oddělení
– sociální zralost dítěte v PVV – samostatnost (např. při práci s lepidlem, nůžkami, výměna vody
a koncentrace dítěte v delším časovém bloku)
– přijetí starších žáků – cit pro kompozici, barevnost, základy kresby a malby
– trvalý zájem o obor

pro starší žáky zařazeno do výuky – 3D tiskárna, Indesing, fotografie, animace, příprava na střední výtvarné školy

Taneční obor
– pohybová stránka – celková dobrá pohyblivost, fyzické dispozice, pohybová paměť, tanečnost, představivost, koordinace
– hudební stránka – hudební a rytmické cítění
– věková vyspělost – přijímají se žáci 5 a 6 let do PTV, starší do stávajících ročníků
– komunikativní stránka -schopnost komunikovat s vyučujícím, práce ve skupině

Literárně – dramatický obor
– celkový talent pro tento obor (kreativita, schopnost spolupráce ve skupině, pohybové nadání, hudebnost)
– schopnost soustředit se a pohotově reagovat
– schopnost řešit nastalé situace
– respektování ostatních členů skupiny
– přijímají se děti od 5-6 let (předškoláci)

Pobočka Petrovice nabízí výuku hry na akordeon, klavír, klávesy, zobcovou flétnu, trubku a kytaru (minimální počet 8 žáků) a výtvarný obor.

Pobočka Krásná Hora nabízí výuku hry na klavír, kytaru a výtvarný obor

 


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se