Zápis nových žáků

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

Před konáním zkoušky vyplňte online přihlášku s rezervací termínu!
Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení!
Přihlášku ke studiu naleznete na titulní straně www.zus-sedlcany.cz
Talentové zkoušky probíhají každoročně v květnu a červnu.
Dotazy k přijetí ke studiu v ZUŠ směřujte na zástupkyni ředitelky:
MgA. Monika Podrázká, tel.: 605 732 521
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU
Nejnižší věková hranice přijetí žáka je pro výtvarný a taneční obor věk dítěte 5 let.
Pro hudební a literárně-dramatický obor věk dítěte 6 let, vždy k 1. září daného roku.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky
před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst
v jednotlivých studijních zaměřeních. O výsledku jsou zájemci informováni
do konce června daného roku. V případě, že se ze závažných důvodů nemohou
zúčastnit zápisu v daném termínu, je jim po dohodě nabídnut jiný termín.
 
Hudební obor
hlavní budova ZUŠ, označené učebny
Kontakt: podrazka@zus-sedlcany.cz

 

Výtvarný obor
ateliér VO (nám. TGM č. p. 34 – modrá budova – 3. patro)
Kontakt: krenkova@zus-sedlcany.cz
  

Taneční obor 
taneční sál ZUŠ (nám. TGM č. p. 34 – modrá budova – 1. patro)
Zkouška trvá cca 30 minut, ve skupince. Cvičební oblečení (legíny, tílko), bez obuvi.
Starší zájemci přijdou na zkoušku do stávajících ročníků, termín získají po domluvě.
Kontakt: dedova@zus-sedlcany.cz

 

Literárně – dramatický obor
zkušebna Našlose (budova Měst. knihovny, vchod od prodejny Brilux)
Kontakt: trojanova@zus-sedlcany.cz
 

Pobočka Petrovice budova MÚ, Petrovice č. p. 26
vyučuje se hudební a výtvarný obor

 

Pobočka Krásná Horabudova MŠ a ZŠ Krásná Hora, Školská č. p. 103
vyučuje se hudební a výtvarný obor
 

Kritéria pro přijetí do výuky v ZUŠ

Přípravná hudební výchova (PHV)
– přijímají se děti, které nedovrší 1. září nového školního roku věku 7 let
– interpretace písní dle výběru žáka s klavírním doprovodem
– reprodukce zahraných tónů ve vlastní hlasové poloze
– vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
 
Hudební obor
–  žáci od 7 let jsou přijímáni bez absolvování přípravné hudební výchovy
– interpretace písní dle výběru žáka s klavírním doprovodem
– reprodukce krátkého hudebního motivu 
– opakování rytmických útvarů
– při přijetí je zohledněna volná kapacita vybraného hudebního nástroje
 
Výtvarný obor
přijímají se žáci ve věku 5 a 6 let do Přípravné výtvarné výchovy, starší zájemci do stávajících ročníků
–  sociální zralost dítěte, samostatnost (např. při práci s lepidlem, nůžkami, výměna vody)
– koncentrace dítěte v delším časovém bloku
– přijetí starších žáků (cit pro kompozici, barevnost, základy kresby a malby)
– pro starší žáky ve výuce 3D tiskárna, InDesign, fotografie, animace, příprava na střední výtvarné školy
 
Taneční obor
– přijímají se žáci 5 a 6 let do Přípravné taneční výchovy, starší zájemci do stávajících ročníků
– pohyblivost, fyzické dispozice, pohybová paměť, představivost, koordinace
– hudební hudební a rytmické cítění
– schopnost komunikovat s vyučujícím, práce ve skupině
 
Literárně – dramatický obor
– kreativita, schopnost spolupráce ve skupině, pohybové nadání, hudebnost
– schopnost soustředit se a pohotově reagovat, řešit nastalé situace


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se