Zápis nových žáků

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ROK 2023/24

Výtvarný obor – zatím není určeno

ateliér VO (budova č. 34, 3.patro)

 

Hudební obor – zatím není určeno

budova ZUŠ, označené učebny

 

Taneční obor – zatím není určeno

taneční sál ZUŠ, přízemí školy

5-6let

7-8 let

starší uchazeči

 

Literárně dramatický obor – zatím není určeno

Našlose (budova Městské knihovny, vchod od prodejny Brilux)

 

Pobočka Petrovice – zatím není určeno

výtvarný obor

dechové oddělení

klávesové oddělení

 

Pobočka Krásná Hora – zatím není určeno

kytara, klavír

výtvarný obor

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je pro výtvarný a taneční obor 5 let.
Pro hudební a literárně-dramatický obor 6 let. K 1.9.2023.

Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku.
Odkaz je na titulní straně webu školy –  www.zus-sedlcany.cz
Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Online přihlášky s rezervací termínů budou spuštěny 1. 5. 2023 

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli
a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2023 (e-mailem nebo telefonicky).
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu ve stanoveném termínu,
bude vám po dohodě na tel.: 724 790 684 nabídnut náhradní termín.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 822 131, 724 790 684, 605 732 521
 

Kritéria pro přijetí na ZUŠ

Hudební obor
– při přijetí je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
– žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků bez absolvování přípravné hudební výchovy
– interpretace písně dle výběru žáka bez hudebního doprovodu nebo s doprovodem
– reprodukce krátkého hudebního motivu a vytvoření hudebně-melodické odpovědi
– opakování rytmických odpovědí
– přednostně budou zařazeni žáci na tyto hudební nástroje: lesní roh, housle
 

Přípravná hudební výchova (PHV)
– přijímají se děti, kterým bude k 1.9. příslušného školního roku 6 let
– interpretace 2 známých lidových písniček, bez klavírního doprovodu a s doprovodem
– reprodukce zahraných tónů ve vlastní hlasové poloze
– vytleskávání jednoduchých rytmických útvarů
 

 Výtvarný obor
– přijímají se žáci ve věku 5 a 6 let do Přípravné výtvarné výchovy, starší zájemci do stávajících ročníků
– vytvoření věkově kompaktní skupiny žáků v oddělení
– sociální zralost dítěte  – samostatnost (např. při práci s lepidlem, nůžkami, výměna vody
    a koncentrace dítěte v delším časovém bloku)
– přijetí starších žáků – cit pro kompozici, barevnost, základy kresby a malby
– trvalý zájem o obor

pro starší žáky ve výuce 3D tiskárna, Indesign, fotografie, animace, příprava na střední výtvarné školy

 
Taneční obor
– přijímají se žáci 5 a 6 let do PTV, starší do stávajících ročníků
– pohybová stránka – celková dobrá pohyblivost, fyzické dispozice, pohybová paměť, tanečnost, představivost, koordinace
– hudební stránka – hudební a rytmické cítění
– komunikativní stránka – schopnost komunikovat s vyučujícím, práce ve skupině
 

Literárně – dramatický obor
– celkový talent pro tento obor (kreativita, schopnost spolupráce ve skupině, pohybové nadání, hudebnost)
– schopnost soustředit se a pohotově reagovat
– schopnost řešit nastalé situace
– respektování ostatních členů skupiny
– přijímají se děti od 5-6 let (předškoláci)
 
Pobočka Petrovice nabízí výuku hry na akordeon, klavír, klávesy, zobcovou flétnu, trubku  a výtvarný obor.

Pobočka Krásná Hora nabízí výuku hry na klavír, kytaru a výtvarný obor

 


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
školnice 774 431 283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se