Školní rok

Organizace školního roku2018-2019

Zahájení školního roku pondělí 3. září 2018.

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 (státní svátek 28.října).

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí v středa 2.ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3.ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  1. února 2019.

Jarní prázdninyjsou pro okres Příbram stanoveny od 11.3. do17.3.2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.března a pátek 19. března 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29.června do 1. září 2019.

Zahájení školního roku 2019/20 bude v pondělí 2.září 2019.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz

     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se