Výtvarný obor

Výtvarný obor

Rozvrh hodin 2022/2023

 

Výtvarný ateliér

náměstí T. G. Masaryka, budova MÚ, č.p. 34

Mgr. V. Křenková

pondělí   I. blok  13.00-15.15

Mgr. L. Feldsteinová

pondělí   II. blok  15.30-17.45

Mgr. D. Sayehová

úterý    I. blok 13.00-15.15     II. blok 15.30-17.45

středa  I. blok 13.00-15.15     II. blok 15.30-17.45

čtvrtek  I. blok 13.00-15.15 

pátek    I. blok 13.00-15.15     II. blok 15.30-17.45

 

Pobočka Krásná Hora nad Vltavou (budova ZŠ)

Mgr. L. Feldsteinová

úterý    I. blok 12.45-15.00     II. blok 15.15-17.30

 

Pobočka Petrovice (budova OÚ)

Mgr. V. Křenková

pátek    I. blok 12.15-14.30     II. blok 14.45-17.400

 

Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Na základě vnímání okolního světa mu pomáhá vyhranit názor a vnímat důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění.
 

Cílem nejsou dokonalé práce žáků, ale pěstování vztahů k umění, sebepoznávání, vytváření kladného vztahu k přírodě a všemu kolem. Cílem je cesta při tvorbě, ne výsledek. Snažíme se otevírat žákům „Oči dokořán“.
 

Do předmětu výtvarná tvorba jsou zahrnuty tyto oblasti: Plošná tvorba, prostorová, objektová a akční tvorba a samozřejmě výtvarná kultura.
 

Součástí výuky jsou exkurze  galerií, výstav a divadel. Žáci jsou zapojování do mezioborových projektů školy, do mezinárodních i celorepublikových soutěží a jejich práce jsou prezentovány na několika výstavách v průběhu školního roku.
 

Do Přípravné výtvarné výchovy jsou přijímáni žáci od 5 let na základě talentových zkoušek, které jsou vždy aktualizovány na webu školy. Starší uchazeči také vykonávají talentové zkoušky a jsou rozřazováni do odpovídajících ročníků a skupin. Rozsah vyučovacích hodin: 3 hodiny.
 
 
Ateliéry:

Sedlčany – v budově MÚ č. p. 34  

pobočka – v budově OÚ Petrovice

pobočka – v ZŠ Krásná Hora n/Vltavou

 


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
školnice 774 431 283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se