Výtvarný obor

Výtvarný obor

Rozvrh hodin VO 2019/2020 od 2.9.2019

Pondělí – V. Křenková 13.00-15.15, L. Feldsteinová  15.30-17.45

Úterý – D. Pinkasová 13.00-15.15, 15.30-17.45

Středa- D. Pinkasová 13.00-15.15, 15.30-17.45

Čtvrtek- L. Feldsteinová  14.45-17.00

Pátek – D. Pinkasová 13.00-15.15, 15.30-17.45

Pobočka Krásná Hora

Středa – L. Feldsteinová – 13.00-15.15, 15.30-17.45

Pobočka Petrovice

Pátek – V. Křenková – 12.30 – 14.45, 15.00 – 17.15

 

 

Charakteristika: Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Na základě vnímání okolního světa mu pomáhá vyhranit názor a vnímat důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění.

Cílem nejsou dokonalé práce žáků, ale pěstování vztahů k umění, sebepoznávání, vytváření kladného vztahu k přírodě a všemu kolem. Cílem je cesta při tvorbě, ne výsledek. Snažíme se otevírat žákům „Oči dokořán“.

Do předmětu výtvarná tvorba jsou zahrnuty tyto oblasti: Plošná tvorba, prostorová, objektová a akční tvorba a samozřejmě výtvarná kultura.

Součástí výuky jsou exkurze  galerií, výstav a divadel. Žáci jsou zapojování do mezioborových projektů školy, do mezinárodních i celorepublikových soutěží a jejich práce jsou prezentovány na několika výstavách v průběhu školního roku.

Žáci jsou do Přípravné výtvarné výchovy přijímány od 5-6let  na základě talentových zkoušek, které jsou vždy aktualizovány na webu školy. Starší uchazeči také vykonávají talentové zkoušky a jsou rozřazovány do odpovídajících ročníků a skupin. Rozsah vyučovacích hodin: 3 hodiny.

Ateliéry: Sedlčany v budově MÚ přes zahradu ZUŠ a pobočka Petrovice OÚ

Výtvarný obor
L. Feldsteinová
D.Pinkasová
V.Křenková


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se