Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje žákům prostřednictvím výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Na základě vnímání okolního světa jim pomáhá vyhranit si názor a vnímat důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění. Cílem nejsou dokonalé práce žáků, ale pěstování vztahů k umění, sebepoznávání, vytváření kladného vztahu k přírodě a všemu kolem. Cílem je cesta při tvorbě, ne výsledek. Snažíme se otevírat žákům „oči dokořán“.
Do předmětu výtvarná tvorba jsou zahrnuty tyto oblasti: plošná tvorba, prostorová, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Součástí výuky jsou exkurze do galerií, výstav a divadel. Žáci jsou zapojování do mezioborových projektů školy, do mezinárodních i celorepublikových soutěží a jejich práce jsou prezentovány na několika výstavách v průběhu školního roku. Do Přípravné výtvarné výchovy jsou přijímáni žáci od 5 let na základě talentových zkoušek. Starší uchazeči také vykonávají talentové zkoušky a jsou rozřazováni do odpovídajících ročníků a skupin. Rozsah vyučovacích hodin: 3 hodiny.
 
Sedlčany
(výtvarný ateliér v
modré budově MÚ, nám. TGM, č.p. 34, 3. patro)
Mgr. V. Křenková – pondělí
Mgr. L. Feldsteinová – pondělí 
MgA. D. Sayehová – úterý až pátek
 
Pobočka Krásná Hora nad Vltavou (výtvarný ateliér v budově MŠ A ZŠ)
Mgr. L. Feldsteinová – úterý
 
Pobočka Petrovice (výtvarný ateliér v budově OÚ Petrovice)
Mgr. V. Křenková – pátek    

 
 

 


 



Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se