Taneční obor

Učitelé: V. Dědová,  M. Vavříková

Rozvrh hodin 2021/2022

Taneční obor – Vendula Dědová

Úterý

13:15  -14:25-  5.a 6.ročník

14: 30 –  15:25 – 2.-3.ročník

15:40 – 16:55- 4.ročník

Středa

15.40-17.10 – 7.roč. a II. stupeň

Pátek

13:10 – 14:10- 2.-3. ročník

14:15 – 15:35 – 4. ročník

15:30 soubor dle domluvy  (projekt)

Taneční obor – Miroslava Vavříková

Pondělí

13:00– 14:10 – PTV

14:15– 15:25 – 3.+4. ročník

15:30 – 17:00- 6.-7. II. ročník

Středa

13:10 – 14:20- 3.-4. ročník

14:25-15.50 5.-6. .roč.

 

Taneční obor je na ZUŠ Sedlčany otevřen pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let. I. stupeň (7 ročníků) a II. stupeň (4 ročníky).

V přípravném oddělení se děti formou her a cvičení přiměřených věků dětí seznamují se základním držením, vnímáním a orientací v prostoru, prací ve skupině, rozvijení pohybové fantazie. Podporuje se hudebnost a přirozený dětský projev.

V 1. a 2.ročníku se vyučuje předmět – taneční průprava. Navazuje na znalosti s přípravného oddělení, získané znalosti a návyky se prohlubují. Zvyšuje se celková pohyblivost, pružnost, koordinace. Rozvijí se také hudební a prostorové cítění.

Od 3. ročníku se výuka programově dělí na jednotlivé předměty, tedy na klasickou taneční techniku, lidový tanec a současný tanec z nichž je jeden jako předmět hlavní(podle specializace pedagoga).

Ve všech ročnících se vyučuje předmět taneční praxe. Zde se propracovávají choreografie, tvoří vystoupení, starší žáci dostávají prostor pro vlastní tvorbu, připravují se žáci k talentovým zkouškám na konzervatoře.

Každoročně vystupujeme v programech ZUŠ pro MŠ, ZŠ, veřejnost, účastníme se přehlídek scénického tance, místních kulturních akcí a rádi se propojujeme s dalšími obory ZUŠ.

Snažíme se vychovat ne“špičkového tanečníka“, ale nabídnout prostor pro obohacení a rozvoj osobnosti tancem-pohybem.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se