Taneční obor

Taneční obor je otevřen pro děti a mládež ve věku 5 – 18 let. I. stupeň (7 ročníků) a II. stupeň (4 ročníky).

V přípravném oddělení se děti formou her a cvičení přiměřených věků dětí seznamují se základním držením, vnímáním a orientací v prostoru, prací ve skupině, rozvojem pohybové fantazie. Podporuje se hudebnost a přirozený dětský projev. V 1. a 2.ročníku se vyučuje předmět – taneční průprava. Navazuje na znalosti s přípravného oddělení, získané znalosti a návyky se prohlubují. Zvyšuje se celková pohyblivost, pružnost, koordinace. Rozvijí se také hudební a prostorové cítění. Od 3. ročníku se výuka programově dělí na jednotlivé předměty, tedy na klasickou taneční techniku, lidový tanec a současný tanec z nichž je jeden jako předmět hlavní (podle specializace pedagoga).

Ve všech ročnících se vyučuje předmět taneční praxe. Zde se propracovávají choreografie, tvoří vystoupení, starší žáci dostávají prostor pro vlastní tvorbu, připravují se žáci k talentovým zkouškám na konzervatoře.

Každoročně vystupujeme v programech ZUŠ pro MŠ, ZŠ, veřejnost, účastníme se přehlídek scénického tance, místních kulturních akcí a rádi se propojujeme s dalšími obory ZUŠ. Snažíme se vychovat ne “špičkového tanečníka“, ale nabídnout prostor pro obohacení a rozvoj osobnosti tancem-pohybem.

 

vyučující Vendula Dědová a BcA. Miroslava Vavříková, DiS.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se