Literárně – dramatický obor

Literárně – dramatický obor byl obnoven na ZUŠ Sedlčany v roce 2000 z potřeby rodičovské i učitelské veřejnosti. Poskytuje svým žákům praktické zkušenosti s dramatickou tvorbou, základní teoretické znalosti o ní a vede je k vnímání dramatického umění jako specifického způsobu uchopování skutečnosti. LDO je vhodný pro děti, které si rády hrají, mají v oblibě knihy a divadlo. Je vhodný pro všechny, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Jde o výchovu osobností, které nebudou mít v budoucnu problémy s cíleným soustředěním, vyjadřováním, s vystupováním na veřejnosti a s prací v kolektivu.

V současné době navštěvují LDO děti ve 3 různých odděleních (přípravná dramatická výchova, dramatická průprava, dramatika a slovesnost). Starší děti se zúčastňují práce v souboru.

Obor vede Mgr. J. Trojanová.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se