Objevujeme svět umění

Literárně – dramatický obor

Literárně – dramatický obor byl obnoven na ZUŠ Sedlčany v roce 2000 z potřeby rodičovské i učitelské veřejnosti. Poskytuje svým žákům praktické zkušenosti s dramatickou tvorbou, základní teoretické znalosti o ní a vede je k vnímání dramatického umění jako specifického způsobu uchopování skutečnosti. LDO je vhodný pro děti, které si rády hrají, mají v oblibě knihy a divadlo. Je vhodný pro všechny, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Jde o výchovu osobností, které nebudou mít v budoucnu problémy s cíleným soustředěním, vyjadřováním, s vystupováním na veřejnosti a s prací v kolektivu.

V současné době navštěvují LDO děti ve 3 různých odděleních (přípravná dramatická výchova, dramatická průprava, dramatika a slovesnost). Starší děti se zúčastňují práce v souboru.

Obor vede Mgr. J. Trojanová.