PHV a hudební nauka

ROZVRH HODIN 2023/24 

 

Individuální výuku HN schvaluje žákům ve výjimečných případech
ředitelka ZUŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 
HN pro zájemce o studium na konzervatoři, SŠ – J. Marhoul, DiS. 
Před ukončením pololetí jsou žáci povinni složit písemnou zkoušku
z probraného učiva hudební nauky v daném ročníku.

 

PONDĚLÍ  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
PHV (přípravná hud. výchova) 12.30 – 13.15  J. Vlčková
Individuální hud. nauka 16.20 – 17.05  MgA. M. Podrázká

 

ÚTERÝ  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
1. ročník HN   13.25 – 14.10   Mgr. G. Gyömberová
2. ročník HN   14.20 – 15.05   Mgr. G. Gyömberová
3. ročník HN   15.15 – 16.00   Mgr. G. Gyömberová
4. ročník HN   16.10 – 16.55   Mgr. G. Gyömberová

 

STŘEDA  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
1. ročník HN  12.30 – 13.15   Mgr. J. Přasličáková
2. ročník HN  13.25 – 14.10   Mgr. J. Přasličáková
3. ročník HN  14.20 – 15.05   Mgr. J. Přasličáková
4. ročník HN  15.15 – 16.00   Mgr. J. Přasličáková

 

STŘEDA  (učebna v suterénu)
5. ročník HN  16.20 – 17.05   R. Pošvář  

 

ČTVRTEK  (koncertní sál – učebna HN – 1. patro)
PHV
(přípravná hud. výchova) 12.30 – 13.15  J. Vlčková

 

ČTVRTEK  (učebna v suterénu)
5. ročník HN  16.20 – 17.05   R. Pošvář  

 

PÁTEK  (učebna v suterénu)
5. ročník HN  15.30 – 16.15    R. Pošvář 

 

 

 


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se