M. Farová

Jméno: PhDr. Marie Farová, DiS.
Vyučovaný obor:
hra na  klavír a sólový zpěv
Vzdělání a praxe: konzervatoř J. Ježka Praha
PF UK Praha – hra na klavír a hud. výchova
magisterské studium a rigorózní studium 
ZUŠ Bajkalská Praha 10 (klavír, korepetice baletu)
KJJ Praha, PDF UK Praha
Délka praxe v ZUŠ Sedlčany: od r. 2013
E-mail: farova@zus-sedlcany.cz

 
Napsala o sobě: 

„Ráda se nechávám inspirovat dětmi, které mají neskutečně velkou fantazii a spoustu nápadů, jak s hudbou dále pracovat. Pro mne samotnou je hudba velkým koníčkem a povoláním zároveň. Mimo klavír ráda zpívám a hraji na varhany.“


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se