Kontakt

Základní umělecká škola Sedlčany,
Šafaříkova 428

ul. Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany

Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728 285 493, 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283

Datová schránka:
b494vjt

Ředitelka školy:

Mgr. Vladimíra Křenková, tel. 724790684

Zástupce ředitele:

MgA. Monika Podrázká, tel. 605732521

Administrativa:

Helena Toncarová

Provozní zaměstnanec:

Jitka Hájková

E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz

Zřizovatel: MÚ  Sedlčany

Fakturační údaje:

IČO: 61904287

IZO: 114002339

Bankovní spojení:

KB 907630297/0100

 

Funkci pověřence pro Základní uměleckou školu Sedlčany, Šafaříkova 428 vykonává fyzická osoba,

paní Ing. Barbora Bahníková, tel: 420 773 518 462, e-mail: barbora.bahnikova@gdprsystems.cz


 



Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
Fakturační údaje:
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrazká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
Provozní zaměstnanci:
Jitka Hájková
      Telefon a fax:
tel. +420 318 822 131
mobil 728285493 724790684
provozní zaměstnanci 774 431283
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:  b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se