Kontakt

Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428
ul. Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany
 
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková, mobil: 724 790 684, krenkova@zus-sedlcany.cz

Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká, mobil: 605 732 521, podrazka@zus-sedlcany.cz
 
Administrativa:
p. Helena Toncarová, mobil: 728 285 493, toncarova@zus-sedlcany.cz
 
Úřední hodiny administrativy:
Pondělí   9.00 – 10.00   13.30 – 15.30
Úterý      9.00 – 10.00   13.30 – 14.30
Středa    9.00 – 10.00   13.30 – 15.30
Čtvrtek    9.00 – 10.00   13.30 – 14.30
Pátek      9.00 – 10.00   13.30 – 14.30
 

Telefon:  318 822 131  email: sekretariat@zus-sedlcany.cz  
Web: www.zus-sedlcany.cz  datová schránka: b494vjt
 
Zřizovatel: MÚ  Sedlčany
IČO: 619 04 287, IZO: 114 002 339
Bankovní spojení: KB 907630297/0100
 
Funkci pověřence pro Základní uměleckou školu Sedlčany, Šafaříkova 428
vykonává fyzická osoba, paní Ing. Barbora Bahníková, tel: 420 773 518 462
e-mail: barbora.bahnikova@gdprsystems.cz


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se