Hudební nauka

HUDEBNÍ NAUKA 2022/2023

Výuka začne od 12. září 2022

Od 1. 9. se žáci zapisují do archů na dveřích konc. sálu (1.patro)

 

PONDĚLÍ  (koncertní sál, 1. patro)

Individuální HN 16.20 – 17.05  MgA. Monika Podrázká

 

ÚTERÝ     (koncertní sál, 1. patro)

PHV          12.30 – 13.15   Mgr. Jaroslava Trojanová
1. ročník    13.25 – 14.10   Mgr. Gabriela Gyömberová
2. ročník    14.20 – 15.05   Mgr. Gabriela Gyömberová
3. ročník    15.15 – 16.00   Mgr. Gabriela Gyömberová
4. ročník    16.10 – 16.55   Mgr. Gabriela Gyömberová

 

STŘEDA   (koncertní sál, 1. patro)
1. ročník    12.30 – 13.15   Mgr. Jaroslava Přasličáková
2. ročník    13.25 – 14.10   Mgr. Jaroslava Přasličáková
3. ročník    14.20 – 15.05   Mgr. Jaroslava Přasličáková
4. ročník    15.15 – 16.00   Mgr. Jaroslava Přasličáková

 

STŘEDA  a  ČTVRTEK  (učebna v suterénu)
5. ročník    16.20 – 17.05   Robert Pošvář  

 

PÁTEK  (učebna v suterénu)
5. ročník    15.30 – 16.15    Robert Pošvář 

 

Hudební nauka pro zájemce o studium na konzervatoři a SŠ – J. Marhoul, DiS. (učebna č. 7, 2. patro)

Individuální studium HN povoluje ředitelka ZUŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Před ukončením pololetí jsou všichni žáci povinni složit písemnou zkoušku z probraného učiva HN.

Žáci si přinesou psací potřeby a přezůvky. Přezouvají se před učebnou. Obuv si uloží na určené místo.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se