Objevujeme svět umění

GDPR

FUNKCE POVĚŘENCE ZUŠ Sedlčany

Funkci pověřence pro Základní uměleckou školu Sedlčany, Šafaříkova 428 vykonává fyzická osoba,

paní Ing. Barbora Bahníková, tel: 420 773 518 462, e-mail: barbora.bahnikova@gdprsystems.cz