2023

17-11-2023

Oslava demokracie a svobody v rámci 17.11.2023 na TGM náměstí a v muzeu.

16-11-2023

Motýl na anténě v muzeu Sedlčany - Halova aktovka, žáci LDO a Jája Trojanová

13-11-2023

Exkurze TO a VO na MOMO a ztracený čas v divadle Ponec.

26-09-2023

Exkurze VO do galerie v Písku na interaktivní výstavu 100 let Daisy a Já město.

26-09-2023

Malířský mezinárodní seminář v Polsku.

21-09-2023

Vernisáž v muzeu. Hudební obor je kulturní vložkou.

28-06-2023

Brány- zahradní slavnost 27.6. od 16.00 a v 18.30 absolventské práce tanečního oboru v novém sále.

27-06-2023

17-06-2023

Městské slavnosti ROSA 2023.

11-06-2023

Koncert souborů v KDJS. Pořádá Robert Pošvář s flétnovým souborem.

08-06-2023

Absolventský koncert Štěpána Konvalinky a Markéty Stloukalové v KDJS. Žáci ze třídy Natali Sovy.

02-06-2023

Spaní v zahradě ZUŠ a výtvarná tvorba v zahradě.

01-06-2023

Společenství-absolvenstská práce a režie žáka LDO v KDJS 1.6.2023

25-05-2023

Jarní ťukání v KDJS - všechny obory. Rok má krok projekt v lidovém duchu.

23-05-2023

Koncert v rámci ZUŠ open v Příbrami 23.5.

20-05-2023

Klavírní přehlídka v Praze. Žákyně Barbora Vopatová a paní učitelka J. Přasličáková.

19-05-2023

Celostátní přehlídka Tanec v Kutné Hoře. 19.-20.5.2023

18-05-2023

Vernisáž výstavy 19.5. v Krásné Hoře s žáky Lenky Feldsteinové s kytarovým souborem žáků J. Maška.

16-04-2023

Experimentální RAKU s Michalem Plíhalem-projektový den mimo školu. Skupiny žáků L. Feldsteinové.

22-02-2023

Okresní soutěž akordeonů, EKN a houslových souborů v Sedlčanech 22.2.

21-02-2023

Tradiční masopustní průvod

20-02-2023

Okresní soutěž literárně dramatických oborů ZUŠ v Rožmitálu. Naši žáci získali zlaté pásmo a postup - O řípce.

18-02-2023

Soustředění žáků TO, HO a LDO v rytmické a výtvarné dílně v projektu Rok má krok.

07-02-2023

Výstava fotek v muzeu Sedlčany - Válka na Ukrajině-žáci VO a interaktivní dílna přímo v muzeu s lektorem.

20-01-2023

Exkurze do divadla Minor s žáky LDO, VO na představení Bratři naděje.

13-01-2023

Exkurze v galerii Sladovna v Písku 13.1.2023 na interaktivním programu RUR továrna na utopii a animační dílna. Žáci VO pobočky Petrovice.

10-01-2023

Závěrečný koncert žáků paní učitelky Jany Pošvářové 10.1.2023 v KDJS.


 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se