Objevujeme svět umění

karantena

15 příspěvků
Videa z nahrávání v karanténě V KDJS – 2021

Výuka v karanténě

Komorní hra

Koncert trubky

Dechový obor tvoří

VO tvoří – projekt Kamil Lhoták

Pohled z okna

Jak se stravujeme v době domácí karantény – VO

TO tvoří

TO tvoří

Podnětná videa a výukové materiály

Záznamy online výuky v době karantény-ZUŠ živě- Hudební nauka

VO práce

LDO

Výtvarný obor tvoří