PLÁN AKCÍ 2023/24

Září

 • 4.9. Zahájení nového školního roku
 • 4.9.-8.9. Domluva rozvrhu hodin, zápis do HN a pěveckého sboru Zábojáčku
 • 5.9. Schůzka vyučující tanečního oboru s rodiči PTV v 16.00, nový taneční sál
 • 6.9. Schůzka vyučující hudebního oboru s rodiči PHV v 16.00, 1. patro budovy
 • 11.9. Začíná pravidelná výuka ve všech oborech ZUŠ
 • 20.9. Den zdraví společnosti Mediterra – vystoupení žáků ZUŠ v KDJS od 16.00
 • 21.9. Vernisáž výstavy Vystěhování Sedlčanska v muzeu, žáci ZUŠ zahrají v 18.00
 • 26.9. Exkurze VO do Sladovny v Písku – interaktivní výstava a dílny „Daisy 100“

 

 Říjen

 • 3.-7.10. Mezinárodní výtvarný seminář v Polsku – žáci VO s Mgr. V. Křenkovou
 • 28.10. Festival studentských divadel v Praze – žáci LDO se hrou „Společenství“
 • 28.10. Exkurze žáků VO s Mgr. L. Feldsteinovou – Muzeum Kampa (tři výstavy)

 

Listopad

 • 2.11. Celodenní poznávací výlet pro žáky HO, Praha – koncert FOK, Muzeum české hudby
 • 4.11. Soustředění žáků LDO J. Trojanové ve spolupráci s M. Vavříkovou a K. Hälbigem
 • 8.11. Tradiční koncert žáků hudebního oboru v koncertním sále KDJS od 16.00
 • 8.11. Premiéra muzikálového filmu ZUŠ „Malý princ“ – v kině KDJS Sedlčany 18.00
 • 9.11. Workshop (muzicírování) pro žáky HN s G. Gyömberovou, budova ZUŠ, 15.00- 17.30
 • 13.11. Žákyně TO a VO – návštěva tanečního představení MOMO v divadle Ponec v Praze
 • 16.11. Vystoupení starších žáků LDO, hra V. Havla: Motýl na anténě v muzeu (pro školy)
 • 16.11. Společný třídní koncert žáků E. Neužilové Kovalské a J. Vlčkové v KDJS od 16.00
 • 17.11. Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na nám. TGM a v  muzeu (zapojí se VO, HO a LDO)
 • 22.11. Učitelský koncert – vystoupení učitelů a jejich hostů – divadelní sál KDJS v 18.00 
 • 26.11. Projekce muzikálového filmu ZUŠ „Malý princ“ – v kině KDJS Sedlčany 15.00
 • 27.11. Třídní koncert zpěvaček ze třídy B. Janské, KDJS – koncertní sál od 16.00
 • 28.11. Vystoupení starších žáků LDO, hra V. Havla: Motýl na anténě v muzeu (pro školy)

 

Prosinec

 • 1.12. Vystoupení při rozsvěcení stromečku v atriu Nemocnice Sedlčany ve 14.00
 • 1.12. Rozsvěcení stromečku ve Štětkovicích. Zahraje flétnový soubor R. Pošváře
 • 2.12. Soustředění pěveckého sboru Zábojáček v prostorách KDJS
 • 2.12. Adventní vystoupení v KD Krásná Hora n./ Vlt. v 16.00 – kytaristé J. Maška
 • 4.12. Vítání Adventu – zpívání, hraní a tanec z balkónů od 16.00 – zahrada školy
 • 7.12. Vystoupení žáků hudebního oboru pro seniory Domova Sedlčany od 14.30 
 • 7.12. Latinskoamerický hud. workshop pro kytaristy s MgA. T. Hanzlíkem v ZUŠ 
 • 7.12. Vernisáž výstavy Betlémy v Městském muzeu 18.00 – vystoupí Zábojáček 
 • 8.12. Předvánoční koncert žáků M. Podrázké – koncertní sál ZUŠ od 16.00
 • 8.12. Předvánoční koncert žáků N. Sovy – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 9.12. Farmářské trhy Sedlčany – vystoupí pěvecký sbor Zábojáček v 10.00
 • 9.12. Rybova mše vánoční, kostel Krásná Hora n./ Vlt. – Záboj a učitelé ZUŠ 14.00
 • 9.12. Solopysky – kaple. Adventní koncert od 16.00 – vystoupí kytaristé J. Maška
 • 10.12. Chlum – předvánoční setkání, zahrají žáci hudebního oboru ZUŠ od 14.00
 • 11.12. Vystoupení pro pacienty Nemocnice Sedlčany v 15.00 – žáci hud. oboru
 • 12.12. Adventní koncert žáků ze třídy S. Drozda v Petrovicích – kostel od 16.00
 • 12.12. Rybova mše vánoční – divadelní sál KDJS od 18.00 – Zábojáček a Záboj
 • 13.12. Světové Vánoce. Program ZUŠ v divadelním sále KDJS pro školy a od 18.00
 • 14.12. Projekt TO a LDO …letos přiletí na huse. Taneční sál ZUŠ v 18.00
 • 15.12. Krásná Hora n./Vlt. – předvánoční koncert žáků E. Kovalské od 16.00
 • 15.12. Rybova mše vánoční v kostele Votice – Záboj a učitelé ZUŠ od 18.00
 • 16.12. Rybova mše vánoční v kostele Petrovice – Záboj a učitelé ZUŠ od 14.00
 • 17.12. Vánoční koncert sboru Krásky, kostel Nechvalice 16.00, zpívá E. Kovalská
 • 18.12. Předvánoční koncert žáků J. Přasličákové v konc. sále KDJS od 16.00
 • 19.12. Opera Divas a sbor Zábojáček. Koncert v divadelním sále KDJS od 19.00
 • 20.12. Předvánoční třídní koncert R. Pošváře v koncertním sále ZUŠ od 17.00
 • 20.12. Ocenění sportovců – divadelní sál KDJS 18.00 – vystoupení žáků HO ZUŠ
 • 21.12. Předvánoční třídní koncert žáků Š. a K. Hälbigových, KDJS od 16.00
 • 22.12. Zimní pohádka, koncert žáků L. Zacharovy – koncertní sál KDJS od 16.00
 • 22.12. Minikoncert petrovických kytaristů – OÚ Petrovice, žáci E. Kovalské 16.00

 

Leden

 • 4.1. Workshop pro žáky kytaristy s K. Vobořilovou, v sále ZUŠ od 16.00
 • 11.1. Vystoupení žáků LDO, V. Havel: Motýl na anténě v muzeu (pro gymnázium)
 • 11.1. Muzeum Sedlčany, vernisáž výstavy od 18.00 – zahrají žáci hudebního oboru
 • 16.1. Kytarový seminář pro učitele s lektorem A. Pavlíčkem v sále ZUŠ od 8.30
 • 17.1. Třídní koncert žáků M. Farové a J. Vlčkové, v konc. sále ZUŠ od 16.30
 • 18.1. Projekt TO a LDO …letos přiletí na huse, nový taneční sál ZUŠ, pro školy
 • 18.1. Setkání žáků klavíristů ze třídy J. Přasličákové v konc. sále KDJS od 13.30
 • 19.1. Třídní koncert – A. Dubova a její klavíristé, v konc. sále ZUŠ od 16.00
 • 22.1. Koncert žáků a učitelů hudebního oboru – konc. sál v KDJS od 16.00
 • 25.1. Seminář pro učitele hudební nauky v ZUŠ Sedlec-Prčice
 • 29.-31.1. Projekce muzikálového filmu ZUŠ „Malý princ“ v kině KDJS pro školy
 • 30.1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle, koncertní sál ZUŠ

 

Únor

 • 2.2. Pololetní prázdniny
 • 9.2. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír – koncertní sál v KDJS
 • 13.2. Masopust – zahrada ZUŠ 15.00, program na nám. TGM 15.30
 • 15.2. Exkurze žáků a učitelů HO (generálka koncertu Plzeňské filharmonie)
 • 17.2. Soustředění žáků LDO v novém tanečním sále
 • 20.2. Koncert žáků a učitelů hudebního oboru – koncertní sál v KDJS 16.00
 • 22.2. Školní kolo soutěže ZUŠ v recitaci žáků LDO – sál ZUŠ 10.00
 • 22.2. Vystoupení žáků HO pro seniory v Domově Sedlčany od 14.30
 • 27.2. Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru v ZUŠ Dobříš
 • 28.2. Okresní kolo soutěže ve hře na housle v ZUŠ Příbram
 • 28.2. Vítání občánků ve Štětkovicích. Zahrají žáci R. Pošváře.
 • 29.2. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír v ZUŠ Rožmitál p. Třemšínem

 
Březen 

 • 4.3.- 8.3. Jarní prázdniny
 • 12.3. Vernisáž prací žáků VO v koncertním sále KDJS od 17.00
 • 14.3. Okresní kolo soutěže ZUŠ v recitaci žáků LDO Rožmitál p. Třemšínem
 • 19.3. Rodinný koncert – zahrají rodinní příslušníci, divadelní sál KDJS 18.00
 • 28.3.-1.4. – Velikonoční prázdniny

 

Duben 

 • 4.4. Krajská recitační přehlídka žáků ZUŠ v divadelním sále KDJS
 • 5.4. Absolventské představení žáků LDO v divadelním sále KDJS 17.00
 • 9.4. Divadelní představení žáků LDO pro školy – KDJS v 8.15 a 10.15
 • 11.4. Třídní koncert žáků V. Severové a J. Vlčkové – konc. sál KDJS 16.00
 • 15.4. Koncert žáků a učitelů hudebního oboru – koncertní sál KDJS 16.00
 • 17.4. Třídní koncert žáků J. Maška – koncertní sál KDJS od 17.00
 • 27.-28. Soustředění pěveckého sboru Zábojáčku a žáků LDO na Monínci
 • 29.4. Třídní koncert žáků B. Janské – koncertní sál KDJS od 16.00
 • Krajská kola soutěže ZUŠ ve hře na housle, klavír a ve hře na kytaru

 

Květen

 • 2.5. Vernisáž absolventských prací žáků VO knihovně od 17.00
 • 4.5. Přehlídka volnočasových aktivit v areálu Mrskošovna v Sedlčanech.
 • 7.5. Vonička – přehlídka pěveckých sborů v divadelním sále KDJS 18.00
 • 11.5. Den matek v kulturním domě v Krásné Hoře n. Vltavou 14.00
 • 21.5. Absolventský koncert žáků HO v koncertním sále KDJS
 • 23.5. Absolventský koncert žáků R. Pošváře v konc. sále KDJS od 17.00
 • 24.5. Jarní ťukání – vystoupení žáků HO, TO a LDO v KDJS od 17.00
 • 27.5. Absolventský koncert žáků HO v koncertním sále KDJS 17.00
 • 29.5. Festival Schoolstock ZUŠ OPEN v Příbrami
 • 30.5. Talentové zkoušky do tanečního, hudebního a výtvarného oboru
 • Průzkumy hudebnosti dětí (předškoláků) v mateřských školách 

 

Červen

 • 3.-5. Talentové zkoušky do všech oborů ZUŠ dle rozpisu
 • 9.6. Přehlídka komorních souborů Sedlčanska KokoS v KDJS
 • 13.6. Muzejní noc – program žáků všech oborů ZUŠ v městském muzeu
 • 15.6. Městská slavnost ROSA, nám. TGM, vystoupení žáků ZUŠ
 • Školní slavnost Brány  –  zahrada ZUŠ 
 • 28.6. Vysvědčení

 

 Základní umělecká škola Sedlčany

            Základní umělecká škola
Šafaříkova 428
264 01 Sedlčany
Zřizovatel:
Městský úřad v Sedlčanech
IČO: 619 04 287
IZO: 114 002 339
Bankovní spojení:
KB 907630297/0100
      Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Křenková
tel. 724 790 684
Zástupkyně ředitelky:
MgA. Monika Podrázká
tel. 605 732 521
Administrativa:
Helena Toncarová
tel. 728 285 493
      Telefon:
318 822 131
E-mail:
sekretariat@zus-sedlcany.cz
krenkova@zus-sedlcany.cz
podrazka@zus-sedlcany.cz
toncarova@zus-sedlcany.cz
Datová schránka:
b494vjt
     


        2015  ©  ZUŠ Sedlčany     Přihlásit se